Qapıçılar
36
Ayxan QOCAYEV
07.07.2005
56
Müdafiəçilər
Nihad AĞAYEV
27.12.2003
27
Said ƏLİYEV
06.12.2001
38
43
64
Yarımmüdafiəçilər
Cavid QULİYEV
11.11.2000
16
28
29
Ramil ORUCOV
27.09.1997
50
66
77
85
Hücumçular
74
90
91