U-14 Liqası təqvimi

I tur
Tarix Hesab
16/10/2011 Babək (Sumqayıt) 1:8 Sumqayıt
16/10/2011 Abşeron (Bakı) 3:0 İOEUGİM (Sumqayıt)
16/10/2011 Təhsil (Sumqayıt) 0:1 UGİM-1 (Sumqayıt)
16/10/2011 Həkəri 0:2 Sumqayıtspor
II tur
Tarix Hesab
23/10/2011 Sumqayıt 4:0 Sumqayıtspor
23/10/2011 UGİM-1 (Sumqayıt) 1:2 Həkəri
23/10/2011 İOEUGİM (Sumqayıt) 3:1 Təhsil (Sumqayıt)
23/10/2011 Babək (Sumqayıt) 1:1 Abşeron (Bakı)
III tur
Tarix Hesab
30/10/2011 Abşeron (Bakı) 0:5 Sumqayıt
30/10/2011 Təhsil (Sumqayıt) 1:2 Babək (Sumqayıt)
30/10/2011 Həkəri 0:4 İOEUGİM (Sumqayıt)
30/10/2011 Sumqayıtspor 2:2 UGİM-1 (Sumqayıt)
IV tur
Tarix Hesab
06/11/2011 Sumqayıt 2:0 UGİM-1 (Sumqayıt)
06/11/2011 İOEUGİM (Sumqayıt) 1:2 Sumqayıtspor
06/11/2011 Babək (Sumqayıt) 3:0 Həkəri
05/11/2011 Abşeron (Bakı) 0:3 Təhsil (Sumqayıt)
V tur
Tarix Hesab
12/11/2011 Təhsil (Sumqayıt) 0:0 Sumqayıt
12/11/2011 Həkəri 1:0 Abşeron (Bakı)
12/11/2011 Sumqayıtspor 2:3 Babək (Sumqayıt)
12/11/2011 UGİM-1 (Sumqayıt) 0:3 İOEUGİM (Sumqayıt)
VI tur
Tarix Hesab
20/11/2011 Sumqayıt 6:1 İOEUGİM (Sumqayıt)
20/11/2011 Babək (Sumqayıt) 1:4 UGİM-1 (Sumqayıt)
20/11/2011 Abşeron (Bakı) 0:3 Sumqayıtspor
20/11/2011 Təhsil (Sumqayıt) 1:0 Həkəri
VII tur
Tarix Hesab
27/11/2011 Həkəri 1:1 Sumqayıt
27/11/2011 Sumqayıtspor 0:0 Təhsil (Sumqayıt)
27/11/2011 UGİM-1 (Sumqayıt) 0:1 Abşeron (Bakı)
27/11/2011 İOEUGİM (Sumqayıt) 2:1 Babək (Sumqayıt)
VIII tur
Tarix Hesab
04/12/2011 Sumqayıt 5:1 Babək (Sumqayıt)
04/12/2011 İOEUGİM (Sumqayıt) 6:0 Abşeron (Bakı)
04/12/2011 UGİM-1 (Sumqayıt) 3:0 Təhsil (Sumqayıt)
04/12/2011 Sumqayıtspor 0:1 Həkəri
IX tur
Tarix Hesab
04/03/2012 Sumqayıtspor 0:2 Sumqayıt
04/03/2012 Həkəri 0:1 UGİM-1 (Sumqayıt)
04/03/2012 Təhsil (Sumqayıt) 4:1 İOEUGİM (Sumqayıt)
04/03/2012 Abşeron (Bakı) 2:2 Babək (Sumqayıt)
X tur
Tarix Hesab
10/03/2012 Sumqayıt 7:0 Abşeron (Bakı)
10/03/2012 Babək (Sumqayıt) 1:3 Təhsil (Sumqayıt)
10/03/2012 İOEUGİM (Sumqayıt) 1:1 Həkəri
10/03/2012 UGİM-1 (Sumqayıt) 0:0 Sumqayıtspor
XI tur
Tarix Hesab
18/10/2011 UGİM-1 (Sumqayıt) 0:4 Sumqayıt
18/03/2012 Sumqayıtspor 2:1 İOEUGİM (Sumqayıt)
18/03/2012 Həkəri 0:2 Babək (Sumqayıt)
18/03/2012 Təhsil (Sumqayıt) 7:1 Abşeron (Bakı)
XII tur
Tarix Hesab
24/03/2012 Sumqayıt 1:0 Təhsil (Sumqayıt)
24/03/2012 Abşeron (Bakı) 2:1 Həkəri
24/03/2012 Babək (Sumqayıt) 1:0 Sumqayıtspor
24/03/2012 İOEUGİM (Sumqayıt) 2:0 UGİM-1 (Sumqayıt)
XIII tur
Tarix Hesab
08/04/2012 İOEUGİM (Sumqayıt) 0:2 Sumqayıt
08/04/2012 UGİM-1 (Sumqayıt) 0:3 Babək (Sumqayıt)
08/04/2012 Sumqayıtspor 2:0 Abşeron (Bakı)
08/04/2012 Həkəri 0:3 Təhsil (Sumqayıt)
XIV tur
Tarix Hesab
08/04/2012 Sumqayıt 3:1 Həkəri
08/04/2012 Təhsil (Sumqayıt) 1:0 Sumqayıtspor
08/04/2012 Abşeron (Bakı) 1:5 UGİM-1 (Sumqayıt)
08/04/2012 Babək (Sumqayıt) 0:1 İOEUGİM (Sumqayıt)
Final mərhələsi
Tarix Hesab
30/04/2012 Qəbələ 8:1 Sumqayıt
07/05/2012 Sumqayıt 0:0 Qəbələ